Odstoupení od smlouvy

Při nákupu přes internetový obchod máte dle § 1829 občanského zákoníku jako spotřebitel právo od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu odstoupit. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen předat nebo zaslat zpět zboží ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

 

nebo můžete formulář zkopírovat níže

 

 

(Formulář je třeba zkopírovat a vytisknout, podepsat a zaslat v zákonné lhůtě do 14. dnů ode dne převzetí zboží, naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu info@leomoda.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající:  Leomoda.cz – Pavel Kubizňák

IČ: 87534592

Se sídlem: Vítkov 40, Tachov 347 01

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.leomoda.cz objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč na bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ………. dne ……….

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele                                                  Přílohy: Doklad o koupi

                                                                                                            (podpis)